دکتر علی مودبی

دکتر علی مودبی

عضو سازمان رسمی نظام پزشکی کشور
عضو انجمن بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران
فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا
فلوشیپ لیزر از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران